Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via Debat Gemist.

Ouderen lopen in het bos

Veranderend pensioenstelsel

Meer ouderen dan ooit hebben recht op pensioen. Zij blijven ook langer leven. Momenteel zijn er ruim 3,3 miljoen AOW’ers. Het aantal zelfstandigen en flexibele arbeidskrachten dat onvoldoende pensioen opbouwt, groeit. Het kabinet heeft daarom een aantal veranderingen doorgevoerd. De AOW-leeftijd stijgt vanaf 2022 mee met de levensverwachting. Op 1 september 2016 trad de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in werking. Deze wet maakt het mogelijk om, behalve voor een vast pensioen, te kiezen voor een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen blijft de pensioenuitvoerder het pensioenkapitaal voor een deel doorbeleggen nadat het pensioen is ingegaan.

Netto pensioenen

Per 1 januari 2017 bouwen werknemers geen pensioen meer op over het deel van hun salaris dat boven de €103.317 ligt. Wel heeft de regering netto pensioen mogelijk gemaakt waarbij de werknemer premie betaalt uit het nettoloon. De premie is niet aftrekbaar bij de belastingaangifte inkomstenbelasting, maar is wel vrijgesteld van de heffing op het voordeel uit vermogen.

Knelpunten zijn:

  • Pensioeninstellingen zijn gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Volgens de wet moeten zij een minimumbedrag in kas hebben om de pensioenen uit te kunnen betalen. Deelnemers aan een netto pensioenregeling lopen momenteel het risico mee te betalen aan het herstel van de dekkingsgraad van een pensioenfonds.
  • Deelname aan een nettopensioenregeling is gekoppeld aan deelname aan de verplichte basispensioenregeling van een pensioenfonds. Er is geen ‘shoprecht’.

Pensioenrechten bij scheiding

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verdeling van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Beide partners hebben recht op de helft als zij dit binnen twee jaar na de scheiding doorgeven via een speciaal wijzigingsformulier. Knelpunten die naar voren komen uit een tussentijdse beoordeling van de wet zijn:

  • Slechts bij dertig tot vijftig procent van het aantal scheidingen blijkt pensioenverevening te zijn geregeld.
  • Burgers en scheidingsprofessionals zijn te weinig bekend met de wet.

Ex-partners blijken de scheiding vaak niet te melden. Wie dan alsnog gebruik wil maken van de regeling moet dit vervolgens regelen met de ex-partner.

Vergaderinformatie

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteerde op donderdag 15 juni 2017 over pensioenonderwerpen. Namens het kabinet was staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites