Hanneke van der Werf

Samenvatting

Hanneke van der Werf is geboren in Hengelo O op 29 november 1984 en woont in Voorburg. Zij is in totaal 1000 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Hanneke van der Werf.

Amendement van het lid Michon-Derkzen c.s. ter vervanging van nr. 16 over het toevoegen van schuldaanranding aan artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

36222-22

Amendement van het lid Van der Werf c.s. over gelijke maximumstraffen voor schuldverkrachting en voor opzetaanranding

36222-19

Amendement van het lid Michon-Derkzen c.s. over het toevoegen van schuldaanranding aan artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

36222-16

Amendement van de leden Van der Werf en Van Nispen over strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal als seksueel misdrijf

36222-20

Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 20 over strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal als seksueel misdrijf

36222-25

Amendement van het lid Michon-Derkzen c.s. ter vervanging van nr. 22 over het toevoegen van schuldaanranding aan artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

36222-26

Amendement van het lid Bikker c.s. ter vervanging van nr. 47 over extra middelen voor het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme

36200-VI-48

Amendement van de leden Van der Werf en Sneller over extra middelen ter bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

36200-VI-51

Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 9 over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD

35934-(R2158)-11

Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 11 over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD

35934-(R2158)-13

Amendement van het lid Van der Werf c.s. ter vervanging van nr. 10 over het tijdelijk verlengen van de wet in plaats van deze permanent te maken en het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD

35934-(R2158)-12

Amendement van het lid Van der Werf c.s. over het tijdelijk verlengen van de wet in plaats van deze permanent te maken en het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD

35934-(R2158)-10

Amendement van de leden Van der Werf en Ceder over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD

35934-(R2158)-9

Amendement van het lid Ceder c.s. over het in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap uitzonderen van 16- en 17-jarigen

35934-(R2158)-8
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Amendement van het lid Van der Werf over het schrappen van de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

35917-12