Jan Paternotte

Jan Paternotte (D66)

Samenvatting

Jan Paternotte is geboren in 's-Hertogenbosch op 26 februari 1984 en woont in Leiderdorp. Hij is in totaal 2640 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Biografie

"Kansen voor iedereen"

Het belangrijkste wat een land moet doen is de vrijheid beschermen en kansen bieden, zodat iedereen van die vrijheid kan profiteren. In ruim tien jaar werk in de lokale politiek heb ik gezien hoe we dat het beste kunnen doen. Niet door voor elk probleem een nieuwe regel te bedenken, wel door erop af te gaan. Samen met de buurt, met mensen een oplossing te bedenken.

Zo maakte ik als raadslid in Amsterdam met collega’s een nieuwe onderwijsagenda. We zagen meer dan honderd schoolgebouwen van binnen en spraken met tallloze leraren, ouders en leerlingen. Het resultaat is dat scholen in Amsterdam vrijwel allemaal een vakdocent voor gym hebben, veel meer conciërges en beurzen voor leraren om zelf ook bij te scholen.

Het verschil maken

In mijn familie ben ik de eerste die politiek actief werd. Toch wist ik wel al vroeg hoe belangrijk ‘Haags’ beleid voor mensen kon zijn. Mijn broer ging naar speciaal onderwijs met kleine klassen, en mijn moeder wijdde haar werkzame leven aan beter onderwijs voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen. ’s Middags bij de thee ging het zelden alleen over huiswerk.

Op mijn 18e was ik dan ook al actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66. Daar merkte ik dat ook jonge mensen grote punten op de politieke agenda kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een realistische AOW-leeftijd. En een positief verhaal over Europa, dat wij in 2005 konden vertellen door in het kielzog van de anti-Europacampagne van de PVV juist in heel Nederland vóór Europese samenwerking te pleiten.

Kansen in ieders belang

Over sommige zaken zou helemaal geen debat gevoerd moeten hoeven worden. Je kunt vinden dat vluchtelingen welkom zijn, of dat ze in de ‘eigen regio’ moeten blijven, maar als vluchtelingen hier eenmaal zijn moeten we ze hoe dan ook meteen mee laten doen. Taalles vanaf dag één, dus. Zo snel mogelijk aan het werk of de studie, zodat ze op eigen benen kunnen staan. Nu is driekwart van de recente vluchtelingen aangewezen op een uitkering.

Of klimaatverandering: er is geen serieuze wetenschapper te vinden die de opwarming van de aarde ontkent. Nederland heeft een verantwoordelijkheid om voorop te lopen in de omslag naar schone energie. Als we het onze kleinkinderen niet kunnen uitleggen...  Tijd voor grote stappen!