Sandra Palmen

Portretfoto Sandra Palmen (NSC) met het partijlogo linksonder

Samenvatting

Sandra Palmen is geboren in Cuijk en Sint Agata op 17 februari 1972 en woont in Leersum. Zij is in totaal 131 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Biografie

“Goed functionerende rechtsstaat cruciaal”

Een goed functionerende rechtsstaat is cruciaal voor de rechtsbescherming van mensen tegen de overheid. Onze overheid heeft echter rechten van mensen geschonden en gaat uit van een niet realistisch mensbeeld. Er is beleid gevoerd dat uitwerkte in bestaansonzekerheid en uitsluiting.

Kennis en ruimte

Eerst de mens, dan de regel en pas dan de organisatie en niet andersom zoals nu het geval is. De overheid werkt voor het algemeen belang en is dienstbaar aan de samenleving. We moeten ons weer realiseren wat het effect van de uitvoering van wet- en regelgeving is op mensen. Er moet bij de overheid genoeg kennis zijn om recht te doen en ruimte ervaren worden om die kennis toe te passen.

Memo

Voorafgaand aan mijn Kamerlidmaatschap heb ik 26 jaar voor de rijksoverheid gewerkt. De memo die ik schreef en die uiteindelijk naar mij is vernoemd tijdens de parlementaire ondervraging in de toeslagenaffaire kwam voort uit mijn gevoel voor rechtvaardigheid en het onrecht dat ik signaleerde. Rechten van mensen waren uit het oog verloren en besluiten werden genomen op basis van een te beperkt aantal perspectieven, met name organisatieperspectieven.

Toga

Ik ben raadsheer-plaatsvervanger geweest bij de Centrale Raad van Beroep, de eindrechter in de sociale zekerheid. Helaas mag ik in verband met het Kamerlidmaatschap niet langer rechtspreken. De toga van Alex Brenninkmeijer, die ik van hem in 2020 kreeg naar aanleiding van mijn rol in de toeslagenaffaire, hangt thuis in mijn werkkamer, met zijn naam erin. Nu niet meer om in recht te spreken maar wel als indringende oproep om recht te sturen.

Onderwijs

 • WO Civiel effect, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden, 2005 - 2006
 • WO Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden, 1999 - 2001
 • HBO Fiscale Economie, HEAO, Arnhem, 1991 - 1995

Loopbaan

 • Strategisch Adviseur Rechtsstatelijk overheidshandelen, Ministerie van Financiën/Interdepartementaal, Landelijk, 07-2022 - 06-12-2023
 • Kwartiermaker rechtstoepassing IBTD, Ministerie van Financiën, Landelijk, 05-2021 - 07-2022
 • Raadsheer Plaatsvervanger, Centrale Raad van Beroep, Utrecht, Eindrechter sociale zekerheid, 2021 - 06-12-2023
 • Landelijk Vaktechnisch Coördinator Toeslagen, Ministerie van Financiën/Toeslagen, Landelijk, 11-2020 - 05-2021
 • MT lid & Strategisch adviseur Formeel recht/Menselijke Maat, Ministerie van Financiën/Belastingdienst, Landelijk, 2018 - 2021
 • Senior Adviseur Uitvoering en Toezicht strategie, Ministerie van Financiën, Landelijk, 05-2017 - 2018
 • Vaktechnisch Coördinator Formeel Recht, Ministerie van Financiën/Belastingdienst/Toeslagen, Amsterdam/Utrecht, 09-2014 - 05-2017
 • Senior Beleidsmedewerker, Ministerie van Financiën, Den Haag, 12-2006 - 09-2014
 • Teamleider technisch Team/VTA Formeel Recht, Ministerie van Financiën/Belastingdienst, Rijnmond, 02-2001 - 12-2006
 • Behandelfunctionaris F en I, Ministerie van Financiën/Belastingdienst, Leiden/Den Haag, 06-1997 - 02-2001