Michiel van Nispen

Portretfoto Michiel van Nispen met partijlogo SP

Samenvatting

Michiel van Nispen is geboren in Breda op 14 oktober 1982 en woont in Breda. Hij is in totaal 3617 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Michiel van Nispen.

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127)

36410-XVI-135
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een samenhangende uitvoering van gedane toezeggingen en aangenomen moties en een meerjarige strategie voor sportverenigingen (t.v.v. 36410-XVI-115)

36410-XVI-134

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken op welke manier een totaalverbod op online gokreclames kan worden ingevoerd (t.v.v. 36410-VI-56)

36410-VI-88
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Motie van de leden Van Nispen en Mohandis over onderzoeken op welke manieren zorgverzekeraars nu kunnen investeren in sport en bewegen

36410-XVI-126
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van de leden Van Nispen en Mohandis over sportaccommodaties blijven ondersteunen om te voorkomen dat ze in problemen komen of zelfs moeten sluiten vanwege hoge energiekosten

36410-XVI-125
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren

36410-XVI-127
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over op korte termijn perspectief bieden aan wielerkoersen zodat deze doorgang kunnen blijven vinden

36410-XVI-124
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van het lid Van Nispen over de financiering van het fonds Uniek Sporten Hulpmiddelen dit jaar voortzetten

36410-XVI-128
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van de leden Inge van Dijk en Van Nispen over het uitwerken van voorstellen aangaande het aankomende tekort aan sportaccommodaties

36410-XVI-123
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van de leden Van Nispen en Paulusma over het structureel waarborgen van de gedragsinterventie van KNVB en Bureau Halt bij jongeren die zich misdragen op het veld

36410-XVI-129
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van de leden Mohandis en Van Nispen over met een plan komen om zwembaden in publieke handen te houden

36410-XVI-116

Motie van de leden Mohandis en Van Nispen over onderzoek doen naar een zwembadfonds van Rijk en gemeenten voor publieke zwembaden

36410-XVI-117

Motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een meerjarige strategie voor sportverenigingen

36410-XVI-115

Motie van het lid Van Nispen c.s. over voorstellen om recht te doen aan de gerechtvaardigde wensen en belangen van geadopteerden in Nederland

36410-VI-62
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken op welke manier een totaalverbod op gokreclames kan worden ingevoerd

36410-VI-56
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA