Senna Maatoug

Portretfoto Senna Maatoug met partijlogo GL-PvdA

Samenvatting

Senna Maatoug is geboren in Leiden op 19 augustus 1989 en woont in Leiden. Zij is in totaal 1173 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Senna Maatoug.

Motie van het lid Maatoug c.s. over de wetgeving ter ondersteuning van eenverdienersgezinnen naar de Kamer sturen zodra deze klaar is en uitspreken dat de Kamer deze stukken met voorrang behandelt

26448-757

Gewijzigde motie van het lid Maatoug over tegenvallers binnen box 3 dekken binnen de lasten op kapitaal en vermogen (t.v.v. 32140-192)

32140-193

Motie van het lid Maatoug over het opvangen van toekomstige tegenvallers binnen box 3 door maatregelen die van toepassing zijn op vermogenden

32140-192

Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals en een nationaal voorstel voor een exitbelasting uitwerken

25087-331
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van de leden Dijk en Maatoug over een concreet en doorgerekend voorstel voor een nationale miljonairsbelasting met de stukken van het Belastingplan 2025 naar de Kamer sturen

25087-332
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van het lid Idsinga c.s. over de lucratiefbelangregeling zo aanpassen dat managers in de private-equitysector ten aanzien van hun carried interest worden belast naar het progressieve tarief van box 1

Motie van het lid Maatoug over voorkomen dat de verhouding tussen de belastinginkomsten die door werkende mensen worden opgebracht en de belastinginkomsten uit kapitaal schever wordt

25087-336

Motie van de leden Dijk en Maatoug over het met prioriteit uitvoeren van de motie-Alkaya over een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs en het aansluiten bij het G20-initiatief voor effectieve belasting van de allerrijksten

25087-330
Indiener Jimmy Dijk
Kamerlid SP

Motie van de leden Maatoug en Grinwis over verder werken aan voorstellen voor inkomensonafhankelijke en inkomensafhankelijke directe financiering van kinderopvang

31322-526

Motie van het lid Maatoug c.s. over het versnellen van de openbaarmaking van de archieven van het Koninklijk Huis

36410-I-9

Motie van het lid Sneller c.s. over het opheffen van de vrijstelling van inkomstenbelasting voor de leden van het Koninklijk Huis

36410-I-11
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Motie van het lid Kathmann c.s. over afschaffing van de kostendelersnorm

34352-268

Motie van het lid Kathmann c.s. over de vrijlating houden op 25%

34352-266

Motie van het lid Kathmann c.s. over volledige afschaffing van de zoekplicht voor jongeren

34352-267

Motie van het lid Kathmann c.s. over onderzoeken hoe het aandeel verstekvonnissen teruggebracht kan worden

35915-26