Senna Maatoug

Portretfoto Senna Maatoug met partijlogo GL-PvdA

Samenvatting

Senna Maatoug is geboren in Leiden op 19 augustus 1989 en woont in Leiden. Zij is in totaal 1174 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Senna Maatoug.

Nader gewijzigd amendement van het lid Kathmann c.s. ter vervanging van nr. 28 over het verkorten van de wettelijke schuldsaneringsregeling

35915-30

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Maatoug ter vervanging van nr. 23 over het wijzigen van de ingangsdatum van de wettelijke schuldsaneringsregeling

35915-29

Nader gewijzigd amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 18 over het schrappen van de tienjaartermijn

35915-21
Indiener H. Kat
Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Kathmann c.s. ter vervanging van nr. 22 over het verkorten van de wettelijke schuldsaneringsregeling

35915-28

Nader gewijzigd amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 17 over onvoldoende aflossingsmogelijkheden bij de schuldenaar

35915-20
Indiener H. Kat
Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 14 over onvoldoende aflossingsmogelijkheden bij de schuldenaar

35915-17
Indiener H. Kat
Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 15 over het schrappen van de tienjaartermijn

35915-18
Indiener H. Kat
Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 168 over de verlaging van de startleeftijd

36067-173
Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Maatoug en Nijboer ter vervanging van nr. 61 over het afschaffen van de wachttijd

36067-174

Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 56 over een zorgplicht inzake de reductiedoelstelling

36067-167
Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 59 over de verlaging van de startleeftijd

36067-168
Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Maatoug en Palland over het verruimen van de standaardmethode

36067-164

Amendement van het lid Ceder c.s. over de programmaonderdelen ‘NT2 aan kansrijke asielzoekers’ en ‘Meedoenbalies’

36200-XV-21
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Gewijzigd amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 11 over het schrappen van de voorgenomen verruiming van het lage-inkomensvoordeel

36208-13

Amendement van de leden Maatoug en Dassen ter vervanging van nr. 78 over een verhoging van de erf- en schenkbelasting

36202-80