Barbara Kathmann

Portretfoto Barbara Kathmann met partijlogo GroenLinks PvdA

Samenvatting

Barbara Kathmann is geboren in Rotterdam op 12 mei 1978 en woont in Rotterdam. Zij is in totaal 1153 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Barbara Kathmann.

Motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt

26643-1172

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties

36377-16

Motie van het lid Kathmann over het gebruik van gezichtsherkenningssoftware in kaart brengen en toepassingen waarbij het gebruik niet wettelijk is toegestaan maar wel gewenst is van een grondslag voorzien of beëindigen

26643-1171

Motie van het lid Kathmann over tot duidelijke kaders komen over transparant en ethisch gebruik van algoritmen en AI voor private sectoren waar mensen afhankelijk van zijn

26643-1170

Gewijzigde motie van het lid Six Dijkstra c.s. over het in kaart brengen van de rechtsstaat bedreigende AI-ontwikkelingen en weerbaarheidsbevorderende maatregelen (t.v.v. 26643-1151)

26643-1160
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kathmann over het aanbieden van betaalbaar internet een vast onderdeel maken van het armoedebeleid

26643-1155

Motie van de leden Kathmann en Six Dijkstra over een verplichting om onder elke brief en beschikking met een nadelige werking voor burgers te vermelden of er een selectie heeft plaatsgevonden

26643-1157

Motie van het lid Kathmann over ervoor zorg dragen dat de 19.000 resterende huishoudens worden aangesloten op snel vast internet

26643-1156

Motie van het lid Mutluer c.s. over onderzoeken in hoeverre de bestaande praktijk van lokale casusoverleggen effectief bijdraagt aan de bestrijding van radicalisering en terroristische activiteiten

36225-22

Motie van het lid Mutluer c.s. over een invoeringstoets die ziet op de praktische toepassing en uitwerking van de definities over radicalisering en extremisme tijdens casusoverleggen

36225-23

Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)

36270-9

Motie van het lid Kathmann over sturen op meer bedrijven met een aangewezen digitalehulpverlener

36270-8

Motie van het lid Kathmann over tot een gedragen standaard afwegingskader komen over hoe open data worden aangevraagd, gedeeld en verwerkt

36382-14

Motie van het lid Kathmann over een duidelijk overzicht uitwerken van hoe toegang tot overheidsinformatie nu in verschillende wetten is vastgelegd

36382-15

Motie van het lid Dekker-Abdulaziz c.s. over de motie Van Ginneken c.s. (26 643, nr. 1011) alsnog uitvoeren en niet instemmen met het voorstel aangaande de CSAM-verordening totdat elk vorm van encryptiebedreigende chatcontrol uit het voorstel is gehaald

32317-856
Indiener H. Dekker-Abdulaziz
Tweede Kamerlid