Léon de Jong

Portretfoto Léon de Jong (PVV)

Samenvatting

Léon de Jong is geboren in Gouda op 31 augustus 1982 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 3476 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Léon de Jong.

Gewijzigde motie van de leden Smals en Léon de Jong over duidelijke en transparante communicatie over de afweging van financiële consequenties versus andere overwegingen opnemen in toetsingskaders (t.v.v. 32043-620)

32043-623
Indiener B.M.G. Smals
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Léon de Jong over de btw op boodschappen op 0% zetten

36410-XV-33
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van het lid Léon de Jong c.s. over de regie nemen bij de cao-onderhandelingen voor de medewerkers in de sociaal ontwikkelbedrijven

36410-XV-30
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van de leden Léon de Jong en Wilders over het per direct invoeren van een asielstop om de verzorgingsstaat te beschermen

36410-XV-35
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van het lid Léon de Jong over uitspreken dat het zijn van een verzorgingsstaat niet samengaat met het zijn van een immigratieland

36410-XV-36
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van het lid Léon de Jong over een onderzoek naar het meewegen van het daadwerkelijk besteedbare inkomen bij de toegang tot inkomensondersteunende maatregelen

36410-XV-34
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van het lid Léon de Jong over problematische schulden meewegen in de armoedecijfers

36410-XV-31
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van het lid Léon de Jong over bij gemeenten monitoren of extra inkomensondersteuning vanwege oplopende energiekosten ook in 2024 nodig is

36410-XV-32
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van de leden Smals en Léon de Jong over pensioenfondsen verplichten inzichtelijk te maken welke financiële consequenties activistische beleggingskeuzes hebben op de beleggingsresultaten

32043-620
Indiener B.M.G. Smals
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Léon de Jong en Stoffer over restitutie binnen het nabestaandenpensioen als keuze mogelijk maken

32043-618
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van het lid Palland c.s. over een verduidelijking van de mogelijkheid tot en reikwijdte van restitutie bij PPI's

32043-621
Indiener H.M. Palland
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Léon de Jong over de energietoeslag per direct beschikbaar stellen voor inkomens tot 140% van het sociaal minimum

36389-14
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van het lid Léon de Jong over het inventariseren van belemmeringen voor werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking

34352-287
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV

Motie van het lid Omtzigt c.s. over voldoende middelen voor woon-werkverkeer bij banen met een laag inkomen

24515-712

Motie van het lid Léon de Jong over een meer uniforme uitvoering in het armoedebeleid

24515-713
Indiener Léon de Jong
Kamerlid PVV