Eelco Heinen

Portretfoto Eelco Heinen met partijlogo VVD

Samenvatting

Eelco Heinen is geboren in Laren op 27 april 1981 en woont in 's-Gravenhage. Hij is in totaal 1181 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Eelco Heinen.

Gewijzigde motie van het lid Van Hijum c.s. over het Presidium verzoeken om onderzoek te doen naar versterking van de ondersteuning van het budgetrecht middels een bureau begroting en verantwoording (t.v.v. 36560-9)

Gewijzigde motie van het lid Vermeer c.s. over de structurele evaluatieagenda onderdeel maken van het proces rond de vaststelling van de rijksbegroting en het financieel jaarverslag van het Rijk (t.v.v. 36560-13)

36560-24
Indiener Henk Vermeer
Kamerlid BBB

Motie van het lid Van Hijum c.s. over het Presidium verzoeken om onderzoek te doen naar versterking van de ondersteuning van het budgetrecht middels een bureau begroting en verantwoording

Motie van het lid Vermeer c.s. over de structurele evaluatieagenda onderdeel maken van het proces rond de vaststelling van de rijksbegroting en het financieel jaarverslag van het Rijk

36560-13
Indiener Henk Vermeer
Kamerlid BBB

Motie van de leden Heinen en Van Hijum over uit blijven dragen dat het Herstel- en Veerkrachtfonds een eenmalig crisisinstrument is en blijft

21501-07-2015
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Motie van de leden Van Hijum en Heinen over kenbaar maken dat ratificatie van het ESM-verdrag alsnog geboden is

21501-07-2014

Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de regels door het European Fiscal Board

21501-07-2013

Motie van het lid Heinen over staatsdeelnemingen niet dwingen tot registratie van diversiteitskenmerken zoals etnisch-culturele achtergrond en seksuele voorkeur

28165-402
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Motie van de leden Heinen en Slootweg over lagere brandstofaccijnzen als optie op tafel houden en meenemen in de augustusbesluitvorming

36350-9
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Heinen c.s. over een versterking van de Wet Hof en de mogelijkheid van een eenduidige uitgavennorm meenemen in een beleidsdoorlichting van het begrotingsbeleid

36350-10
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Heinen c.s. over toetsen of de Wet vifo voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat privacygevoelige data of vitale onderdelen van de financiƫle sector belanden bij landen met hoge veiligheids- en spionagerisico's

32013-267
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Motie van de leden Heinen en Grinwis over niet instemmen met nieuwe structurele Europese fondsen gefinancierd door nieuwe gezamenlijke schulduitgiften en meer nationale garanties

21501-07-1927
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Heinen c.s. over onderuitputting inzetten voor openstaande dekkingsopgaven

36250-4
Indiener Eelco Heinen
Kamerlid VVD

Motie van de leden Grinwis en Heinen over uiteenzetten of het binnen de huidige verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet mogelijk is dat de ECB zich de rol van aanbieder gaat aanmeten

27863-115

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over zorgen en vragen over de digitale euro meenemen in gesprekken in Europees verband

27863-118
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Tweede Kamerlid