Ulysse Ellian

Portretfoto Ulysse Ellian met partijlogo VVD

Samenvatting

Ulysse Ellian is geboren in Kabul op 17 september 1988 en woont in Almere. Hij is in totaal 1174 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Ulysse Ellian.

Motie van het lid Ellian over zowel toezicht op de advocatuur als klachtenonderzoek onderbrengen bij de Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur

29279-856
Indiener Ulysse Ellian
Kamerlid VVD

Motie van de leden Ellian en Wilders over de ebi in Vught uitbreiden zodat vergaande compartimentering mogelijk is

24587-956
Indiener Ulysse Ellian
Kamerlid VVD

Gewijzigde motie van de leden Diederik van Dijk c.s. over bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en/of het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie betrekken dat nieuwkomers een bezoek brengen aan een locatie zoals het Nationaal Holocaustmuseum in het kader van hun inburgering (t.v.v. 30950-388)

30950-399
Indiener Diederik van Dijk
Kamerlid SGP

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over zich met de Belastingdienst inspannen om de Anbistatus in te trekken van organisaties die zich antisemitisch uitlaten, terreur verheerlijken of sprekers uitnodigen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid

30950-387
Indiener Diederik van Dijk
Kamerlid SGP

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Ellian over met politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak verkennen wat nodig is om de inzet van snelrecht tegen antisemitische misdrijven te bevorderen (t.v.v. 30950-379)

30950-395

Motie van het lid Palmen c.s. over antisemitisme opnemen in de nieuwe kerndoelen voor het burgerschapsonderwijs

30950-392

Motie van het lid Bamenga c.s. over in samenspraak met Joodse organisaties, reclassering, Openbaar Ministerie en de rechtspraak verkennen welke belemmeringen er zijn voor het opleggen van een educatieve maatregel als bijzondere voorwaarde bij een op te leggen straf

30950-394
Indiener Mpanzu Bamenga
Kamerlid D66

Motie van de leden Timmermans en Ellian over druk uitoefenen in de Europese Raad om hate speech en hate crimes zo snel mogelijk toe te voegen aan de lijst van misdrijven van de EU

30950-382

Motie van het lid Bikker c.s. over het beleggen van een Catshuissessie met Joodse organisaties en relevante vertegenwoordigers vanuit sectoren met als doel leiders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en maatregelen te laten treffen om de veiligheid van de Joodse gemeenschap in ons land te bewaken

30950-380

Motie van het lid Eerdmans c.s. over een jaarlijks plenair antisemitismedebat in de Tweede Kamer

30950-377
Indiener Joost Eerdmans
Kamerlid JA21

Motie van de leden Bikker en Ellian over met politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak verkennen wat nodig is om de inzet van snelrecht tegen antisemitische misdrijven te bevorderen

30950-379

Motie van het lid Van der Plas c.s. over uitspreken dat antisemitisme, in al haar uitingsvormen, onverenigbaar is met de Nederlandse kernwaarden

30950-370

Motie van het lid Ellian over binnen drie maanden een alternatief uitwerken om het grote capaciteitstekort in het gevangeniswezen tegen te gaan

24587-949
Indiener Ulysse Ellian
Kamerlid VVD

Motie van de leden Van Nispen en Ellian over overdracht naar het Nationaal Archief van alle dossiers en archieven over de tragedie van binnenlandse afstand en adoptie van 1956 tot 1984

33836-94
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Ellian over magazine De Vrije Zielen niet langer toestaan in penitentiaire inrichtingen, justitiƫle jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische klinieken

24587-932
Indiener Ulysse Ellian
Kamerlid VVD