Glimina Chakor

Portretfoto Glimina Chakor met partijlogo GroenLinks PvdA

Samenvatting

Glimina Chakor is geboren in Hoogezand-Sappemeer op 26 maart 1976 en woont in Groningen. Zij is in totaal 195 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Glimina Chakor.

Motie van de leden Chakor en Bamenga over bij het eerstvolgende Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme komen tot concrete maatregelen om moslimdiscriminatie aan te pakken

30950-406

Motie van het lid Chakor over borgen dat jongeren structureel beter betrokken worden bij de ontwikkeling en investeringen in hun regio

29697-148

Motie van de leden Van Oostenbruggen en Chakor over een onderzoek met een diepgaande analyse van de effecten van discriminatie in relatie tot het gebruik van zowel aselecte steekproeven als risicoselecties

Motie van het lid Chakor over op korte termijn een voorstel doen voor de fiscale vrijstelling van vergoedingen van vrijwilligers op stembureaus

35165-79

Motie van het lid Chakor over het versneld uitvoeren van de aanbevelingen uit het rapport "Elke regio telt!" en het opstellen van een concreet plan daarvoor

29697-147

Motie van het lid Chakor c.s. over als rijksoverheid een voorbeeld zijn op het gebied van het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie

30950-405

Motie van de leden Chakor en Inge van Dijk over concrete voorstellen uitwerken voor het verbeteren van de betrokkenheid van jongeren bij de EU-besluitvorming

36514-5

Motie van de leden Inge van Dijk en Chakor over subsidiëring voor decentrale politieke partijen per 2025 mogelijk maken

36410-VII-111
Indiener Inge van Dijk
Kamerlid CDA

Motie van de leden Chakor en Inge van Dijk over bezien hoe de ambten van decentrale volksvertegenwoordigers aantrekkelijker gemaakt kunnen worden

36410-VII-110

Motie van de leden De Hoop en Chakor over onderzoek naar de opschorting van lozingsvergunningen als niet wordt voldaan aan de grenswaarden die gelden voor het water waarin geloosd wordt

29684-269

Motie van het lid Sneller c.s. over de Woo overeenkomstig de wet en de jurisprudentie uitvoeren

32802-89
Indiener Joost Sneller
Kamerlid D66

Motie van de leden Chakor en Palmen over overleg met indiener bij omvangrijke Woo-verzoeken

32802-88

Motie van de leden Chakor en Palmen over het aanstellen van een nationaal coördinator voor de versterking van de openbaarheid en de informatiehuishouding van de overheid

32802-87

Motie van de leden Van der Plas en Chakor over onderzoek naar de gevolgen van de daling van het aantal stembureaus voor de bereikbaarheid en de opkomst in landelijke gebieden

35165-69

Motie van de leden Van der Plas en Chakor over de vergoeding voor vrijwilligerswerk op een stembureau niet aanmerken als overig inkomen maar als inkomen uit vrijwilligerswerk

35165-70