Laura Bromet

Portretfoto Laura Bromet met partijlogo GroenLinks PvdA

Samenvatting

Laura Bromet is geboren in Purmerend op 17 januari 1970 en woont in Monnickendam. Zij is in totaal 2205 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Laura Bromet.

Motie van het lid De Hoop c.s. over een einde maken aan de stikstofjacht op boeren voor de luchtvaart en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders

31936-1160

Motie van het lid Kostic c.s. over de afspraken over natuurbescherming tijdig nakomen en maatregelen nemen om de negatieve trend voor verschillende dierpopulaties zo snel mogelijk te keren

21501-08-942
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van het lid Grinwis c.s. over de voorbereidingen voor een nationaal natuurherstelplan ter hand nemen en voor het einde van het jaar een hoofdlijnenbrief hierover met de Kamer delen

21501-08-943

Motie van het lid Van Campen c.s. over een plan van aanpak om te komen tot een gelijk Europees speelveld voor biotechnologie in relatie tot de toepassing van staatssteunregels

30252-161
Indiener Thom van Campen
Kamerlid VVD

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over onderzoek doen naar de potentiële klimaatwinst van kringlooplandbouw op nationaal niveau voor wat betreft varkens en kippen

30252-159
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kostic en Bromet over de cofinancieringsvereiste voor aanvragen specifiek vanuit en gericht op biologische landbouw en voedselproductie verlagen naar maximaal 10%

30252-163
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van de leden Kostic en Bromet over er alles aan doen om de stemming over de natuurherstelverordening uit te stellen

21501-08-937
Indiener Ines Kostić
Kamerlid PvdD

Motie van de leden Van Campen en Bromet over zich hardmaken voor verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij in heel Europa

35746-21
Indiener Thom van Campen
Kamerlid VVD

Gewijzigde motie van de leden Bromet en Grinwis over het voorkomen van een tekort bij de ecoregelingvergoedingen (t.v.v. 36410-XIV-50)

36410-XIV-74

Motie van het lid Grinwis c.s. over de Maatregel Gebiedsgerichte Beëindiging zo vormgeven dat deze aantrekkelijker is dan de Lbv en de Lbv+

36410-XIV-61

Motie van het lid Meulenkamp c.s. over een voorstel uitwerken om de Nederlandse groente- en zaadveredeling onder de reikwijdte van de Wet vifo te laten vallen

36410-XIV-43
Indiener Wim Meulenkamp
Kamerlid VVD

Motie van de leden Bromet en Grinwis over het voorkomen van een tekort bij de eco-regelingvergoedingen

36410-XIV-50

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een plan om het structureel inzetten en uitbuiten van arbeidsmigranten bij slachthuizen uit te bannen

36410-XIV-54
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Grinwis c.s. over gejojo met de vergoeding van de eco-regeling voorkomen

36410-XIV-62

Motie van het lid Vedder c.s. over de regeling vestigingssteun jonge boeren uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 openstellen voor het oorspronkelijk beoogde bedrag

36410-XIV-58
Indiener Eline Vedder
Kamerlid CDA