Stephan van Baarle

Portretfoto Stephan van Baarle (DENK)

Samenvatting

Stephan van Baarle is geboren in Rotterdam op 25 augustus 1991 en woont in Rotterdam. Hij/zij/hen is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 1058 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Stephan van Baarle.

Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen (t.v.v. 36410-V-75)

36410-V-78
Indiener Laurens Dassen
Kamerlid Volt

Motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen

36410-V-75
Indiener Laurens Dassen
Kamerlid Volt

Motie van de leden Van Baarle en Dobbe over niet in cassatie gaan tegen het rechterlijk bevel om de levering van F-35-onderdelen te staken

36410-V-72

Motie van de leden Van Baarle en Piri over een sanctiepakket niet uitsluiten als premier Netanyahu zijn plannen voor een grondoffensief in Rafah doorzet

36410-V-71

Motie van het lid Van Baarle c.s. over de Palestijnse Staat erkennen

36410-V-68

Motie van het lid Van Baarle c.s. over nationale sancties instellen tegen degenen die leidinggeven of deelnemen aan bepaalde acties zoals het plegen van terroristische activiteiten op de Westelijke Jordaanoever

36410-V-70

Motie van het lid Van Baarle c.s. over bevorderen dat in Europees verband gezamenlijk wordt opgetrokken om Europese staatsburgers in Gaza zo snel mogelijk terug te halen

36410-V-69

Motie van het lid Dobbe c.s. over openlijk het standpunt verkondigen dat er een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza moet komen

36410-V-67
Indiener Sarah Dobbe
Kamerlid SP

Motie van het lid Dobbe c.s. over de bevroren Russische tegoeden inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne en het onder druk zetten van Rusland om de agressie te staken

36410-V-65
Indiener Sarah Dobbe
Kamerlid SP

Motie van het lid Piri c.s. over ook in 2024 minstens 50 studiebeurzen beschikbaar stellen voor Belarussische studenten

36410-V-54

Motie van het lid Piri c.s. over een sanctiepakket in EU-verband voor het geval dat premier Netanyahu zijn plannen tot grootscheeps militair optreden in Rafah doorzet

36410-V-52

Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over in Europees- en NAVO-verband oproepen tot een worst case scenario met bijbehorende strategie (t.v.v. 21501-02-2805

21501-02-2825
Indiener Laurens Dassen
Kamerlid Volt

Gewijzigde motie van het lid Van Baarle c.s. over een voorstel voor hoe het instituut van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zal worden gecontinueerd (t.v.v. 30950-357)

30950-358

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een voorstel voor hoe het instituut van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zal worden gecontinueerd

30950-357

Motie van het lid Van Baarle c.s. over proactief internationaal draagvlak zoeken voor een internationaal herstelprogramma voor herstel en wederopbouw van Gaza

36410-XVII-43