Plenaire zaal

Agenda van 25 juni 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Vragenuur

- uur
Plenair

Stemmingen

- uur
Plenair

Regeling van werkzaamheden

- uur
Plenair

IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...

Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...