Uitgelicht : Rondetafelgesprek over lachgasproducten in het afval

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat organiseert op donderdag 20 juni tussen 11.15 en 13.15 uur een rondetafelgesprek over de problemen die afvalverwerkers hebben sinds het lachgasverbod per 1 januari 2023.

Lege cilinder bij een boom.

Doel van het rondetafelgesprek is om vanuit verschillende perspectieven te horen over het probleem van lachgascilinders in het restafval en hoe dit zou kunnen worden opgelost. 

Volg live

Het gesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Problemen in de afvalketen

Tot 1 januari 2023 zat er statiegeld op gastanks en -cilinders voor particulieren. Vanaf die datum zijn ze verboden en mogen ze alleen nog als gevaarlijk afval bij milieustraten ingeleverd worden. Maar ze komen ook vaak bij het restafval terecht. 

Gevaarlijk

Dit vormt een probleem voor bedrijven die afval verwerken. De cilinders en tanks kunnen in het restafval onder druk komen te staan en ontploffen daardoor regelmatig. Medewerkers in de afvalketen worden hierdoor blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Ook raken containers, vuilniswagens en andere machines beschadigd. 

In het rondetafelgesprek staan de volgende vragen centraal:

 • Hoe kan betere of strengere handhaving van het lachgasverbod ervoor zorgen dat er minder lege lachgastanks of -cilinders bij het restafval worden gegooid?
 • In hoeverre kunnen preventiemaatregelen bijdragen aan een oplossing?
 • Welke mogelijkheden zijn er om lege lachgastanks en -cilinders beter uit het afval te filteren?
 • Welke andere oplossingen zijn er om de gevaarlijke situaties bij de afvalverwerkers te voorkomen?

Position papers

De commissie heeft de genodigden voorafgaand aan het rondetafelgesprek gevraagd een position paper in te leveren. Daarin schrijven zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U vindt deze documenten bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Programma

11.15-12.15 Lachgas: achtergrond verbod en handhaving

 • DesirĂ©e Spronk, onderzoeker Trimbos Instituut
 • Ivo Rodermans, oprichter Zwerfie Rotterdam
 • Miriam Harika, gemeente Rotterdam
 • Margot Coenraads, Platform Drugs van de Nationale Politie

12.15-13.15 Afvalketen: problemen en mogelijke oplossingen

 • Henry Meijdam, voorzitter NVRD
 • Wim van Lieshout, directeur afvalverwerkingsbedrijf AEB
 • Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden
 • Robert Corijn, Marketing Manager bij Attero
 • Chris Loos, Head of Partner Management AMCS Group

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is terug te zien via Debat Direct. Er komt geen woordelijk verslag.