Uitgelicht : Rondetafelgesprek over demografische ontwikkelingen in Nederland

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert de komende dertig jaar door vergrijzing en migratie. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt op dinsdag 25 juni 2024 van 17.00 en 19.00 uur een rondetafelgesprek over het rapport van de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 dat over dit onderwerp gaat. Het gesprek met de experts is toegespitst op het thema ‘ruimte’.

Een drukke winkelstraat.

Volg live

Het rondetafelgesprek is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u vanaf 17.00 uur live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct. De leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat zijn ook uitgenodigd.

Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050   

Vergrijzing en migratie leiden tot veranderingen in omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking de komende dertig jaar. In het rapport ‘Gematigde groei’ van de Staatscommissie staan allerlei scenario’s en de gevolgen daarvan op het gebied van ruimte en wonen, economie en publieke voorzieningen. 

Serie rondetafelgesprekken

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft meerdere rondetafelgesprekken gehouden naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie. Op 18 april waren er rondetafelgesprekken over de thema's economie en publieke voorzieningen. Op 13 juni ging het rondetafelgesprek over participatie en integratie. Het rondetafelgesprek van 25 juni is de laatste in deze reeks. 

Programma

17.00 - 17.55 uur: kennis en stand van zaken

  • Floris Alkemade, lid Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050
  • Dorien Manting, hoogleraar bevolkingsdynamiek
  • Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling

18.00 - 18.55 uur: praktijk en dilemma’s

  • Mark Boumans, VNG
  • Hans Teerds, senior docent geschiedenis en theorie van de stedenbouw
  • Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

Position papers

De commissie heeft de genodigden voorafgaand aan de rondetafelgesprekken gevraagd om een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is terug te zien via Debat Direct. Er komt geen woordelijk verslag. De eerder gehouden rondetafelgesprekken kunt u terugkijken: