Plenaire Vergaderingen

Woensdag 28 maart 2018

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 14:15 - 14:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 (AO d.d. 14/03)

Tijd vergadering 15:00 - 15:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Natuur (AO d.d. 08/03)

Tijd vergadering 15:25 - 15:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS) (AO d.d. 13/03)

Tijd vergadering 15:45 - 16:10 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers

Tijd vergadering 16:10 - 18:40 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg

Tijd vergadering 18:55 - 20:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

Tijd vergadering 20:45 - 22:51 uur

Plenair debat

Plenaire zaal