Plenair debat

Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
VAO Visserij (AO d.d. 27/03)
7
VAO Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering (AO d.d. 28/03)
8
VAO Omgevingsrecht (AO d.d. 28/03)
9
VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 28/03)
10
Het lid Van Raak namens Leijten: dertigledendebat met de minister van Financiën over het bericht ‘KPMG accountants verhulden smeergeld Ballast voor Saoediërs met schaduwdossier’ (FD, 27 maart 2018)
11
Het lid Kuiken: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties over discriminatie op de woningmarkt (Nos.nl, 27 maart 2018)

12
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de aanhoudende import van Braziliaans sjoemelvlees door de Europese Unie (Foodwatch.org, 27 maart 2018)

13
Het lid Diks: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Greenpeace zich terugtrekt uit het FSC-keurmerk (Nos.nl, 27 maart 2018)

14
Het lid Van Tongeren: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Kabinet overweegt bouw stikstoffabriek’ (Telegraaf.nl, 27 maart 2018)
15
Het lid Van Eijs: debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de brief ‘Asbest in make-up’ (2018Z05526)
16
AFVOEREN: Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht
17
AFVOEREN: Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees