Plenair debat : Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees

De vergadering is geannuleerd

Week 13
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet

    Loading data