Plenair debat : Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg

De vergadering is geweest

28 maart 2018
18:55 - 20:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data