Plenair debat : Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34815)

De vergadering is geweest

28 maart 2018
10:15 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34 815)

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data