Plenair debat : Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

De vergadering is geweest

28 maart 2018
20:45 - 22:51 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2017, over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data