Plenair debat : Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers

De vergadering is geweest

28 maart 2018
16:10 - 18:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verzamelbrief arbeidsparticipatie ouderen en arbeidsmarktdiscriminatie

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data