Plenair debat : VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

De vergadering is geweest

28 maart 2018
14:30 - 15:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data