Plenair debat : Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht

De vergadering is geannuleerd

Week 13
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Popken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 juni 2017, over het bericht ‘Defensie wist al van onveiligheid schietbaan voor dodelijk incident’

    Loading data
  2. 2

    Beleidsreactie op het OvV-rapport ’Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’

    Loading data