Maandag 5 oktober

08:30 - 17:30 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Trainingsdag TCU

Vergadering
Enquêtezaal  (besloten)
09:30 - 12:30 uur

Justitie en Veiligheid

Invoeringswet EOM (35429)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
09:30 - 16:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee) meeting to be held by videoconference

Vergadering
10:00 - 12:30 uur

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Vondelingkamer  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - webinar: “Importance of migrants’ remittances in times of crisis"

Vergadering
On-line  (besloten)
11:00 - 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (commissie Bos) over het rapport thuiswonende ouderen (TK 31765-511)

Technische briefing
Troelstrazaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel met overzicht van de geplande activiteiten I&W tot aan het herfstreces met daarbij een (alternatief) voorstel

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD-fractie) en Beckerman (SP-fractie) om de minister van BZK te verzoeken tot het uitgestelde AO en het eventuele VAO geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de wijkenaanpak en de proeftuinen aardgasvrije wijken.

E-mailprocedure
13:00 - 16:00 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4  (besloten)
14:00 - 15:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Trimbos-instituut - Advies over hervorming van de ggz (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
14:00 - 18:15 uur

Economische Zaken en Klimaat

Chairpersons' conference on "The European Green Deal and CAP" (videoconferentie)

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
14:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Visserij - verplaatst naar 12 oktober 2020

Algemeen overleg
15:00 - 18:30 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 16:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wereldbank

Inbreng schriftelijk overleg
17:00 - 20:00 uur

Defensie

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Aanvullende Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS

Inbreng feitelijke vragen
19:00 - 23:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen