E-mailprocedure : Voorstel met overzicht van de geplande activiteiten I&W tot aan het herfstreces met daarbij een (alternatief) voorstel

De vergadering is geweest

5 oktober 2020
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Gisteren heeft de Voorzitter de bijgaande brief verzonden over de werkwijze van de Kamer tot aan het herfstreces.
Hierin staat onder meer: “Het Presidium verzoekt commissies zeer terughoudend te zijn met het inplannen en voeren van commissiedebatten. […] Dit betekent dat commissies kritisch moeten beoordelen wat urgent is en wat kan wachten.”
 
In uw procedurevergadering vanmorgen is besloten middels een e-mailprocedure te besluiten over de vorm van de activiteiten tot aan het herfstreces.
 
Onderstaand treft u in een tabel een overzicht aan van de geplande activiteiten met daarbij een (alternatief) voorstel.
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 5 oktober om 12.00 uur via ‘allen beantwoorden’ per activiteit aan te geven of u akkoord gaat.
 
Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebt, wordt u vriendelijk verzocht deze niet per e-mail te stellen, maar eerst contact op te nemen met uw commissiegriffier.
 
 DatumOnderwerp Huidige vormVoorstel 
1. 7 okt Beleid en normering PFAS door RIVM Fysieke technische briefing Niet wijzigen 
2. 8 okt Duurzaam vervoer Algemeen overleg Omzetten in schriftelijk overleg 
3. 8 okt Verkeersveiligheid Algemeen overleg Niet wijzigen 
4. 13 okt Afvalbedrijven: ‘Terug naar schoner gft-afval voor schonere compost’ Fysieke petitie aanbieding Omzetten naar videoverbinding 
5. 14 okt Procedurevergadering, aansluitend presentatie begrotingsrapporteurs Fysieke PV en presentatie Niet wijzigen 
6. 14 okt Toelichting rapport granuliet door dhr. Kuijken Fysieke technische briefing Niet wijzigen 
7. 14 okt Toezicht en handhavingAlgemeen overleg Omzetten in schriftelijk overleg 
8. 14 okt Milieuraad 23 oktAlgemeen overleg Omzetten in schriftelijk overleg 
9. 15 okt LeefomgevingAlgemeen overleg Niet wijzigen 

Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Janne Rijkers
 
Wnd. griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel met overzicht van de geplande activiteiten I&W tot aan het herfstreces met daarbij een (alternatief) voorstel

    Te behandelen:

    Loading data