Donderdag 10 oktober

00:01 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

Werkbezoek
Stockholm  (besloten)
08:00 - 20:00

Europese Zaken

Rapporteurswerkbezoek aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa

Werkbezoek
Venetië  (besloten)
09:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tweede bijeenkomst rapporteurs Begrotingsonderzoek

Vergadering
09:15 - 10:00

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering

Procedurevergadering
Klompezaal  (besloten)
09:30 - 10:30

Buitenlandse Zaken

Palestijnse kerken en christelijke organisaties

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
09:30 - 10:00

Defensie

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00

Binnenlandse Zaken

Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Tot nader order uitgesteld i.v.m. afwezigheid van de minister BZK)

Notaoverleg
10:00 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

Ontmanteling (opruimen/hergebruik) energiewinningsinstallaties op land en op de Noordzee

Technische briefing
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissie voor Familie, Senioren, Vrouwen en Jeugd van Duitse Bondsdag

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
tot 10:00

Financiën

Voorstel van het lid De Vries (VVD) om het AO IMF (16/10) in een SO om te zetten

E-mailprocedure
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Gesprek met de Voorzitter en andere leden van het parlement van Armenië

Gesprek
11:00 - 11:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Extra procedurevergadering - vangt nu aan om 11.15 uur

Procedurevergadering
11:15 - 11:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:15 - 12:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut

Technische briefing
Klompezaal
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (35300-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Deltaprogramma 2020

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES (TK 35246)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (TK 35250)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (TK 35251)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 13:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:50 - 13:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal  (besloten)
13:15 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 16:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslavingszorg/Drugsbeleid (eerste termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:45 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Statement Single SuperMom over hun petitie 'Alarmerende situaties alleenstaande ouders in Nederland'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
14:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht - datum gewijzigd is nu 18 november 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 15:45

Defensie

Europees defensiefonds

Technische briefing
Klompezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35271)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Binnenlandse Zaken

Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864-20)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Forensisch onderzoek (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
14:30 - 15:30

Financiën

Voorbereidingsgroep Verslaggevingsstelsel (Kuyperkamer]

Vergadering

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen