Technische briefing

Rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut

Technische briefing: "Rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
als volgcommissie EZK toegevoegd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing Rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut, 10-10-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Tijdens de briefing komen de volgende twee adviezen aan de orde:

Details

-       De impact van grootschalige infrastructuren: https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/de-impact-van-grootschalige-onderzoeksinfrastructuren
Grootschalige onderzoeksinfrastructuren, denk bijvoorbeeld aan deeltjesversnellers, supercomputers of ruimtetelescopen, zijn een terugkerend thema bij de vaste Kamercommissie OCW en in het onderzoek van het Rathenau Instituut. Sinds 2008 werken we aan verschillende studies waarin de impact van deelname aan internationale onderzoeksfaciliteiten wordt onderzocht. Met dit nieuwe onderzoek maken we zowel de directe economische opbrengst voor het Nederlandse bedrijfsleven als de indirecte maatschappelijke impact, bijvoorbeeld in de vorm van het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zichtbaar. Ons onderzoek biedt handvatten voor Kamerleden om hun politieke mening te vormen rondom nieuwe en bestaande onderzoeksinfrastructuren in Nederland en daarbuiten.
-       Kennis in het vizier - De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur: https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/kennis-het-vizier.
Met deze studie brengt het Rathenau Instituut in kaart wat de belangrijkste gevolgen zijn van de wereldwijde digitale wapenwedloop voor de Nederlandse publieke kennisinfrastructuur: universiteiten, hogescholen, KNAW- en NWO-instituten, TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen. Zij krijgen steeds meer te maken met kennis die mogelijk militaire toepassingen kent en raakt aan nationale veiligheid. We geven in deze studie aan wat er nodig is aan nieuwe afwegingskaders, procedures en afspraken om op een verantwoorde manier vorm te geven aan onderzoek dat bedoeld en onbedoeld raakt aan defensie en veiligheid.
2
Aanbieding rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut
3
Aangemeld hebben zich de leden:

Details

Wiersma, Beertema (o.v.b.), Van der Molen, Paternotte, Bruins.