Debat geweest
10 oktober 2019 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 10-10-2019
Lijst met EU-voorstellen
Download Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 10 oktober 2019
Brief lid / fractie
Download Intimidatie op universiteiten
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 10-10-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Aanbieding advies 'Hoe cultuurgoederen en verzamelingen onder de Erfgoedwet adequaat te beschermen' van Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen van RvC en tevens aanbod voor briefing
14
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
32. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
33. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
41. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
48. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
50. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
62. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
66. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
67. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
74. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
82. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
85. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
113. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

Dertigledendebatten
11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
15
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

16
Planning van AO Reserves mbo en ho

Details

Antwoord op feitelijke vragen is nog niet ontvangen.
Medio oktober komt er nog een brief over reserves in het onderwijs (breed).
Besloten wordt de stukken te betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling in de eerste week van november.
17
Overleg over Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Details

Besluit: Notaoverleg plannen medio februari 2020.
18
Curriculum.nu

Details

Besloten wordt tot planning van een briefing door Curriculum.nu.
24
Rondetafelgesprek praktijkonderwijs