Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

10 oktober 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • H. van der Molen (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wob-verzoek uitreiking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding advies 'Hoe cultuurgoederen en verzamelingen onder de Erfgoedwet adequaat te beschermen' van Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen van RvC en tevens aanbod voor briefing

 4. 4

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Latere afronding ICT-werkplek OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  School in Amsterdam sluit vanwege lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Evaluaties van de Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en licentie Topsporttalentschool VO

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 10 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  32. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  33. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  41. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  48. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  50. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  62. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  66. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  67. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  74. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  82. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  85. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  113. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
 15. 15

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 16. 16

  Planning van AO Reserves mbo en ho

  Antwoord op feitelijke vragen is nog niet ontvangen.
  Medio oktober komt er nog een brief over reserves in het onderwijs (breed).
  Besloten wordt de stukken te betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling in de eerste week van november.
 17. 17

  Overleg over Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

  Besluit: Notaoverleg plannen medio februari 2020.
 18. 18

  Curriculum.nu

  Besloten wordt tot planning van een briefing door Curriculum.nu.
 19. 19

  Intimidatie op universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  RTG Digitalisering in het HO

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Artikel NRC 9 oktober 2019 inzake kunstmatige intelligentie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken uitvoering motie van het lid Van Meenen over de ombudsfunctie versneld in de wetenschap invoeren (Kamerstuk 29 338, nr. 201)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data