Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 10 oktober
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Buza 10 oktober

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 16-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië
ma 28-10-2019 15.30 - 16.30 Gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van Irak: deelname inventariseren onder leden commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Buha-OS.
do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 05-11-2019 17.00-18.00 uur gesprek met de premier van Georgië: deelname inventariseren
do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
Week van 11 november begrotingsbehandeling Buza
ma 11-11-2019 (ochtend) Gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van India: deelname inventariseren
do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 18.30 - 22.00 Algemeen overleg Kernwapenbeleid
do 19-12-2019 11.30 - 14.30 Algemeen Overleg met ministers BuZa, Def en Buha-OS over Artikel-100 Verlenging Nederlandse bijdage aan de strijd tegen ISIS (nog te ontvangen brief)

di 14-01-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
ma 10-02-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
di 11-02-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
ma 02-03 t/m wo 04-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië
di 14-04-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
wo 06-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Nog te plannen algemeen overleggen:
- Consulaire Dienstverlening

Te plannen plenaire debatten:
22. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
56. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet)
92. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij)
110. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten)
4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
63. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut)
 
3
Verzoek van de ambassade van de Republiek Cuba, namens een delegatie van het parlement van Cuba, om een gesprek met de commissie op vrijdag 18 oktober 2019
4
Verzoek van de ambassade van Kazachstan, namens de onder-minister van Buitenlandse Zaken, Roman Vassilenko, voor een gesprek met de commissie op woensdag 30 oktober om 15.30 uur

Details

Besluit: Gesprek plannen op woensdag 30 oktober om 15.30 uur; deelname inventariseren.
5
Verzoek van het Kashmir Peace Forum om een petitie aan te bieden m.b.t. mensenrechtenschendingen in Jammu en Kashmir door Indiase troepen
6
Openstaande vragen gesteld in het algemeen overleg Technologisch nieuwe wapensystemen

Details

In het algemeen overleg Technologisch nieuwe wapensystemen op 3 oktober jl. zijn een aantal vragen gesteld die de minister van BuZa niet kon beantwoorden aangezien de vragen niet onder zijn beleidsterrein vallen. De aanwezige leden hebben in het overleg aangegeven deze vragen graag schriftelijk aan het kabinet te stellen.
Besluit: Schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum donderdag 17 oktober om 14.00 uur.
Noot: Voor dit schriftelijk overleg zullen de Kamerstukken 33 694, nr. 48 en 33 694, nr. 45 worden geagendeerd.
 
7
Programma rondetafelgesprek Rusland
8
Werkbezoeken 2020

Details

Besluit: De commissie zal de deelname inventariseren voor een werkbezoek aan de Bondsdag in Berlijn om te spreken over het kernwapenbeleid d.d. 28-29 november 2019; de commissie zal de deelname inventariseren voor de NPV-toetsingsconferentie in New York in de eerste week van het meireces (week van 27 april t/m 1 mei 2020); de commissie onderzoekt de mogelijkheden om het eerder uitgestelde werkbezoek aan Rusland in het voorjaarsreces 2020 te plannen (week van 23 februari tot 29 februari 2020); de commissie spreekt de intentie uit om in het herfstreces van 2020 een werkbezoek te brengen aan India.
 
17
Wijzigingen van Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam; Genève, 10 mei 2019

Details

Verdrag inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel

Te behandelen:

19
Stafnotitie - Speciaal gezanten vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
20
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2019Z18831 Aan minister president - feitelijke vragen Politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis 03-10-2019
 2. 2019Z18532 Aan minister Buza - 2e rappel beantwoording vragen onderzoek moord op IKON-journalisten 01-10-2019
  Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de antwoorden op de vragen uiterlijk donderdag 17 oktober aan de Kamer te zenden.
 3. 2019Z18498 Aan minister Buza - plenaire behandeling Rijkswet  27-09-2019
 4. 2019Z18258 Aan minister Buza - informatiebeveiliging 27-09-2019
 5. 2019Z18359 Aan minister Buza - verzoek planningsbrief 2020 27-09-2019
 6. 2019Z18257 Aan minister Buza - actuele ontwikkelingen Egypte 27-09-2019
 7. 2019Z17220 Aan minister Buza - rappel beantwoording vragen onderzoek moord op IKON-journalisten 13-09-2019
 8. 2019Z17166 Aan minister Buza - ontwikkelingen Jemen 13-09-2019
 9. 2019Z17167 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven13-09-2019
 10. 2019Z17169 Aan minister Buza - verzoek afschrift brief derde inzake Straat van Hormuz 13-09-2019
 11. 2019Z14782 Aan minster Buza - beantwoording vragen voortgang onderzoek nav bericht da verblijfplaats opdrachtgever moord op de IKON-journalisten 08-07-2019