Algemeen overleg : Armoede- en schuldenbeleid

De vergadering is geweest

10 oktober 2019
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Ambities kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van de motie van de leden Gijs van Dijk en Raemakers over aanbieden van voorzieningen in natura voor kinderen in armoede (Kamerstuk 24515-474)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Gepensioneerden met alleen een AOW uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verkenning regeling maatwerk bij huishoudens met multiproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang Brede Schuldenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van de organisatie Single SuperMom

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek naar opgekochte vorderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport 'Aansluiting gezocht!'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nadere uitwerking ambities voor het reduceren van kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data