Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg politie op 10 oktober 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten