Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg politie op 10 oktober 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 oktober 2019, over Politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

11
Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 september 2019, over het bericht dat in een deel van het politiekorps Den Haag sprake is van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur

Te behandelen: