Debat geweest
10 oktober 2019 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS d.d. 10 oktober 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst cie. BuHa-OS d.d. 10 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 17-10-2019 13.00 - 14.00 Technische briefing OS-Resultatenrapportage en OS-portal
 • 17-10-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing Budgettaire gevolgen wijziging focuslanden en -regio's
Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019
 • 30-10-2019 10.00 - 11.00 Gesprek SER advies over samenhang tussen IMVO en Duurzame Ontwikkelingsdoelen
 • 30-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020
 • 31-10-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking: via e-mailprocedure wordt het voorstel voorgelegd om het AO te annuleren en de onderwerpen te agenderen voor andere geplande AO's.
 • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 06-11-2019 10.00 - 13.30 Rondetafelgesprek CETA: wordt verlengd met een half uur zodat aansluitend ook gesproken kan worden met dhr. Houben, hoofd van de afdelng EU-Noord-Amerika van DG Trade van de Europese Commissie. Daarnaast zal een technische briefing worden gepland door ambtenaren van het Ministerie. 
 • 07-11-2019 12.00 - 14.30 Algemeen overleg Maatschappelijk Middenveld
 • 12-11-2019 17.00 - 18.00 Gesprek AIV over advies "Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond"
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
 • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • 20-11-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling
 • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
 • 21-11-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij begroting 2020 (onder voorbehoud voldoende deelnemers)
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 03-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Handelsbevordering
 • 04-12-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Handelsovereenkomst Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari

Nog te agenderen plenaire debatten:
14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
52. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
58. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
68. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
3
Vaststellen datum RTG UN Binding Treaty

Details

Besluit: Opties voor datum worden voorgelegd via een e-mailprocedure.
4
Stafnotitie - Stand van zaken Kennisagenda 2019

Details

Aangehouden van de vorige procedurevergadering.
5
Kennisagenda: Onderzoeksvoorstel voorbereidingsgroep OS en Europa
6
Kennisagenda: Voorstel voorbereidingsgroep Handel
12
Informatieafspraken Mercosur
15
Openstaande verzoeken bewindspersonen

Details

 1. 2019Z18785 Aan min. BuHa-OS - Schriftelijk overleg Akkoord EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees d.d. 01-10-2019
 2. 2019Z18413 Aan min. BuHa-OS - Verzoek afschrift reactie raadpleging evaluatie handelscomponent in associatieakkoorden d.d. 27-09-2019
 3. 2019Z18149 Aan min. BuHa-OS - Feitelijke vragen beleidsdoorlichting artikel 1 d.d. 25-09-2019
 4. 2019Z17244 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake vertraging bekrachtiging wet kinderarbeid d.d. 13-09-2019
 5. 2019Z17248 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake openstaande toezeggingen d.d. 13-09-2019
 6. 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering d.d. 13-09-2019
 7. 2019Z17245 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie eerste concept UN Binding treaty Business and Human Rights d.d. 13-09-2019
 8. 2019Z17246 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie motie Bouali c.s. Colombia d.d. 13-09-2019
 9. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Verzoek afschrift Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 10. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019