Maandag 29 juni

09:30 - 12:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mestbeleid - zal plaatsvinden na het zomerreces

Rondetafelgesprek
Geannuleerd
09:30 - 13:00 uur

Buitenlandse Zaken

Consulaire Zaken

Notaoverleg
Thorbeckezaal
09:30 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights to be held by videoconference

Vergadering
Videobijeenkomst  (besloten)
10:00 - 16:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verkenning governance Commissariaat voor de Media

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
10:30 - 12:00 uur

Financiën

Besloten digitale technische briefing over vervolg van de CPB-publicatie Zorgkeuzes in Kaart (ZiK 2020)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Oude zaal
11:30 - 12:30 uur

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie - Bureauvergadering per Videoverbinding

Vergadering
videovergadering via Pexip  (besloten)
tot 12:00 uur

Financiën

Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake steunmaatregelen KLM

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Financiën

Steunmaatregelen KLM

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorordening

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Behandeling Vierde ISB EZK inzake noodpakket banen en economie 2.0

E-mailprocedure
(besloten)
13:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering

Wetgevingsoverleg
Oude zaal
13:30 - 21:00 uur

Europese Zaken

Staat van de Europese Unie 2020

Notaoverleg
Plenaire zaal Tweede Kamer
13:30 - 13:45 uur

Buitenlandse Zaken

Situatie kinderen in Syrie door Save the Children (videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer
13:30 - 18:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorordening (uitgesteld tot september)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Afhandeling antwoorden feitelijke vragen Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19

E-mailprocedure
(besloten)
15:00 - 16:00 uur

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - vergadering van het Permanent Comité via Videoconferentie

Vergadering
via Zoom  (besloten)
17:00 - 21:00 uur

Financiën

Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
18:00 - 21:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Cure (eerste termijn Kamer)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen