Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten d.d. 29 juni

Agendapunten

1
Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiƫle transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

Te behandelen: