Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van havendiensten

De vergadering is geweest

29 juni 2020
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiƫle transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

    Te behandelen:

    Loading data