Notaoverleg : Consulaire Zaken

De vergadering is geweest

29 juni 2020
9:30 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Herziene convovatie i.v.m. toevoeging agendapunt

Spreektijden (1e / 2e termijn):
VVD: 8 / 4 minuten
PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA: 6 / 3 minuten
Overige fracties: 4 / 2 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Staat van het Consulaire 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Resultaten van onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Subsidieverlening gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Impact van COVID 19 op de consulaire dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Convenant ‘bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19)’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het Convenant ‘bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19)’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maatregelen consulaire dienstverlening ten aanzien van COVID-19 uitbraak

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Convenant Bijzondere Bijstand Buitenland en verlenging tijdelijke bedrijfsreductie wereldwijde consulaire dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Bijzondere Bijstand Buitenland en consulaire ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Consulaire Dienstverlening over de opkomst bij de briefstembureaus op ambassades tijdens de EP-verkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (alleen hoofdstuk 6 over Reisadviezen en de reactie van de minister daarop).

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verkeersnotificaties van overtredingen die zijn begaan met een diplomatiek voertuig

  Te behandelen:

  Loading data