Notaoverleg

Consulaire Zaken

Notaoverleg: "Consulaire Zaken "Deze vergadering is geweest
Herziene convovatie i.v.m. toevoeging agendapunt

Spreektijden (1e / 2e termijn):
VVD: 8 / 4 minuten
PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA: 6 / 3 minuten
Overige fracties: 4 / 2 minuten

Bijlagen

Stenogram
Download Consulaire Zaken (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene Convocatie notaoverleg 29 juni Consulaire Zaken

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Beantwoording vragen commissie over het Convenant ‘bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19)’

Te behandelen:

10
Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Consulaire Dienstverlening over de opkomst bij de briefstembureaus op ambassades tijdens de EP-verkiezing

Te behandelen:

11
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (alleen hoofdstuk 6 over Reisadviezen en de reactie van de minister daarop).

Te behandelen: