Notaoverleg : Staat van de Europese Unie 2020

De vergadering is geweest

29 juni 2020
13:30 - 21:00 uur
Locatie: Plenaire zaal Tweede Kamer
Commissie: Europese Zaken
1. Herziene convocatie ivm toevoeging zaak *

2. Het notaoverleg vindt plaats in de plenaire zaal onder voorzitterschap van de Kamervoorzitter en met deelname van Nederlandse Europarlementsleden.

3. Voor de toegewezen spreektijden en nadere informatie over deze vergadering, zie de bijlage onderaan deze convocatie.

Bijlage:
Bijzonderheden met betrekking tot de deelname van leden van het Europees Parlement
aan debatten in de Tweede Kamer
Zitplaatsen
De aanwezige Nederlandse leden van het Europees Parlement kunnen tijdens het debat een
zitplaats innemen in de plenaire zaal. Er kan worden plaatsgenomen op de niet-gemarkeerde
zetels. Hiermee wordt gewaarborgd dat er een onderlinge afstand van 1.5 meter in acht wordt
genomen tussen de zetels die zijn ingenomen. In principe geldt hierbij dat u een zetel kunt
innemen die is toegewezen aan uw partijgenoten in de Tweede Kamer. Mocht er echter geen vrije
zetel beschikbaar zijn horend bij uw Kamerfractie, dan kunt u uiteraard in de directe nabijheid
daarvan plaatsnemen.
Sprekersvolgorde
Wat betreft de volgorde van sprekers zullen de leden van de Tweede Kamer en de Nederlandse
leden van het Europees Parlement afwisselend, fractiegewijs, het woord krijgen. Voor wat betreft
de fractievolgorde, is de fractiegrootte leidend.
Spreektijd in eerste termijn
Het debat wordt gevoerd met naar fractiegrootte vastgestelde spreektijden. Spreektijden zijn niet
onderling uitwisselbaar tussen de fracties van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement.
Het debat wordt gevoerd met de volgende, door de Tweede Kamer vastgestelde spreektijden per
fractie in de eerste termijn.
6 minuten spreektijd
VVD
PVV
CDA
D66
5 minuten spreektijd
GroenLinks
SP
PvdA
4 minuten spreektijd
ChristenUnie
Partij voor de Dieren
50PLUS
SGP
DENK
Forum voor Democratie
2 minuten spreektijd
Groep Krol/van Kooten-Arissen
Van Haga
Voor de Nederlandse Europarlementariërs geldt een spreektijd van 4 minuten in eerste termijn.
Spreektijd in tweede termijn
In tweede termijn bedraagt de spreektijd een derde van de spreektijd in eerste termijn.
Interrupties
Het is de Nederlandse leden van het Europees Parlement niet toegestaan de leden van de Tweede
Kamer, de leden van de regering of elkaar te interrumperen. Indien echter een Tweede Kamerlid of
een lid van de regering ingaat op de inbreng van een Nederlands lid van het Europees Parlement
en er sprake kan zijn van misinterpretatie, is het ter beoordeling van de Voorzitter of betrokkene
de gelegenheid krijgt om daarop te reageren.
Moties
Leden van het Europees Parlement kunnen geen moties indienen of medeondertekenen.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. (Mark) Rutte
  minister-president
 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • M. Azmani (EP/VVD) ()
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E. de Lange (EP/CDA) ()
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • S.H. in 't Veld (EP/D66) ()
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • B. Eickhout (EP/GroenLinks) ()
 • R.M. Leijten (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • A.M. Jongerius (EP/PvdA) ()
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.J.A. Ruissen (EP/SGP) ()
 • D.J. Eppink (EP/FvD) ()
 • D. Rookmaker (EP/Rookmaker) ()

Agendapunten

 1. 1

  Staat van de Europese Unie 2020, inclusief kabinetsreactie op het rapport 'De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Lijst met EU-prioriteiten van de Tweede Kamer 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2020, COM (2020) 37

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  EU-voorstel: Herzien Werkprogramma Europese Commissie 2020 COM (2020) 440

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie gewijzigd Commissiewerkprogramma 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nederlanders bij de Europese Commissie en andere instellingen van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een werkbezoek van een rapporteur transparantie aan Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een politieke dialoog over het rapport ‘De Europese Commissie in Balans – Ambitie, Organisatie en Macht'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data