Notaoverleg

Staat van de Europese Unie 2020

Notaoverleg: "Staat van de Europese Unie 2020"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie notaoverleg
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 29 juni 2020, over Staat van de Europese Unie 2020
Stenogram
Download Staat van de Europese Unie 2020 (ongecorrigeerd stenogram)
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Staat van de Europese Unie 2020, inclusief kabinetsreactie op het rapport 'De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht'

Te behandelen:

10
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: