Woensdag 29 januari

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2020

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:30 - 11:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Handelsbevordering

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 12:45 uur

Binnenlandse Zaken

(On)betaalbaar wonen voor middeninkomens

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 10:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek brief inzake forensische zorg tbv ao gevangeniswezen/tbs

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering (verplaatst naar 30 januari 2020)

Procedurevergadering
11:00 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Terrorisme

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorhang Verkeersverdelingsregel Lelystad Airport

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Westerveld om bijzondere procedure te mogen organiseren inzake gesprek met Initiatiefnemers van Samen naar School-klassen op 5 februari a.s.

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Commissie voor de Werkwijze

Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 13:45 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
13:00 - 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing door Tilburg University over een institutioneel-vergelijkende studie* van bindend-correctieve referendumdesigns in het buitenland, en hoe deze relevant zijn voor de discussie over het bindend-correctief referendum in Nederland

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
13:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie (wordt verplaatst naar 5 februari 2020)

Algemeen overleg
13:30 - 14:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ambtelijke technische briefing Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

Technische briefing
Klompezaal
13:30 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ (verplaatst naar de ochtend)

Algemeen overleg
13:30 - 13:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Uitvoerbaarheid Wvggz (zie 28 januari)

Petitie
tot 14:00 uur

Financiën

Beleidsdoorlichting van artikel 11 Financiering staatsschuld van hoofdstuk IXA Nationale Schuld over de periode 2016-2019

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vliegen boven conflictgebieden

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

MARS Nederland inzake duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant

Gesprek
Suze Groenewegzaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgangsbrief drugspreventie - 24077-456

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging - 23235-194

Inbreng feitelijke vragen
15:00 - 19:00 uur

Buitenlandse Zaken

Kernwapenbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK).

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 17:00 uur

Binnenlandse Zaken

Woondeals

Algemeen overleg
Klompezaal
15:30 - 16:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Natuur

Vergadering
Schaepmankamer  (besloten)
tot 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

[E-MAILPROCEDURE] Onderzoek Technopolis naar publieke geoormerkte investeringen in sleuteltechnologieën (TK 33009-72) agenderen voor AO Kunstmatige Intelligentie en Sleuteltechnologieën

E-mailprocedure
tot 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Jansen (PVV) om een technische briefing te houden over het Coronavirus

E-mailprocedure
17:30 - 20:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Medische Keuringen (tot nader order uitgesteld in verband met overlap met plenaire agenda)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Periode

tot Toepassen
Filters wissen