Donderdag 18 april

09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election Observation Mission (EOM) to North Macedonia for the 21 April 2019 presidential election

Werkbezoek
Skopje  (besloten)
09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to North Macedonia for the 21 April 2019 presidential election

Werkbezoek
North Macedonia, Skopje  (besloten)
09:00 - 17:30 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Conference on Countering International Terrorism

Vergadering
St. Petersburg, Rusland  (besloten)
09:00 - 18:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Conference on Countering International Terrorism

Vergadering
St. Petersburg  (besloten)
10:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaattafel Landbouw

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Problemen bij de IND (verplaatst naar 23 april)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Justitie en Veiligheid

Voorzitter VNG-commissie Bestuur en Veiligheid over het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:30 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:30 - 13:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directeuren SRGR en hiv/aids organisaties over tussentijdse resultaten SRGR partnerschappen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijeenkomst voorbereidingsgroep wachtlijsten en wachtlijsten in de zorg

Vergadering
Rommekamer  (besloten)
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) (TK 35167)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
13:00 - 14:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Rli advies "Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute"

Technische briefing
Klompezaal
13:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Open House Keuzehulpgesprekken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (35164)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

De tweede inbreng schriftelijk overleg over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (29453-485) is verplaatst naar 25 april conform de besluitvorming in de pv BiZa van 18 april 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid (verplaatst naar 16.00 uur)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) (35160)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:30 - 17:00 uur

Financiën

Belastingafdracht multinationals (Verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

Rondetafelgesprek
14:30 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medische preventie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:30 - 16:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzame luchtvaart (tweede termijn)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 17:00 uur

Buitenlandse Zaken

Voorbereidingsgroep kennisagenda Rusland

Vergadering
(besloten)
16:00 - 19:00 uur

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid (is verplaatst naar 16 mei 2019)

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 16:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Vragen aan het PBL over de effecten van het ontwerp-Klimaatakkoord (bijlage bij Kamerstuk 32813, nr. 306)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130-R2119)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen