Debat geweest
18 april 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 18 april 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 18 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 18 april 2019
13
Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 november 2018, over het bericht ‘Huurcommissie kan klachtenregen van ontevreden huurders niet aan’

Te behandelen:

15
Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

Te behandelen:

20
Benoemingsprocedure nieuw lid van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD)

Te behandelen:

24
Definitief voorstel voor het rondetafelgesprek over datasamenleving en democratie op woensdag 15 mei 2019
25
Voorstel van de werkgroep voor de behandeling van het Rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel.
28
Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om een reactie te vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken over de berichtgeving dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembus negeren

Te behandelen:

29
Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later tijdstip in te plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten aanbieden m.b.t. de BFTK.

Te behandelen:

31
32
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de tweede inbreng schriftelijk overleg over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (29453-485) van 18 april te verplaatsen naar 25 april 2019

Te behandelen: