Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Problemen bij de IND (verplaatst naar 23 april)

Algemeen overleg: "Problemen bij de IND (verplaatst naar 23 april)"Deze vergadering is verplaatst naar 23 april 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg over problemen bij de IND op 18 april 2019