18
apr
Besloten debat
18 april 2019 18:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130-R2119)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130-R2119)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130-R2119) op 18 april 2019

Agendapunten

1
Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Te behandelen: