Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid (verplaatst naar 16.00 uur)

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid (verplaatst naar 16.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 18 april 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg over Vreemdelingen- en asielbeleid op 18 april 2019