Debat geweest
18 april 2019 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 13

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 18 april 2019
Agenda procedurevergadering
Download Tweede herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 18 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
9
Stafnotitie - Invulling rapporteurschap jaarverslag 2018 ministerie van Defensie
10
Herdenkingen 2019
11
Verzoek Koninklijke Landmacht, namens YODA, om gesprek met vaste commissie voor Defensie over politieke besluitvorming d.d. 16 mei 2019
12
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 25-04-2019 14.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie (spreektijd: 5 minuten)
Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019           
 • 04-05-2019 18.45 - 21.00  Herdenking Nationale Militaire Dodenherdenking Grebbeberg 2019  
 • 07-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad   
 • 13-05-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek  COID (DOSCO)  
 • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 16-05-2019 11.30 - 12.30  Technische briefing  Verantwoordingsonderzoek AR jaarverslag Ministerie van Defensie 2018    
 • 16-05-2019 15.30 - 16.30  Gesprek  Veteranenombudsman
 • 16-05-2019 17.00 - 18.00  Gesprek  Young Officers Debating Association (YODA) (nieuw ingepland)  
 • 20-05-2019 18.00 - 20.00  Werkbezoek  Duits korvet    
 • 22-05-2019 10.00 - 11.00  Gesprek Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2018  
 • 22-05-2019 11.15 - 12.15  Gesprek Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2018  
 • 22-05-2019 13.00 - 14.00  Gesprek Top Defensie Vorming   
 • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
 • 12-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek  MIVD
 • 12-06-2019 14.00 - 15.00  Gesprek Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2017 (nieuw ingepland)       
 • 19-06-2019 14.00 - 17.00  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie   
 • 19-06-2019 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële  
 • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 24-06-2019 13.30 - 17.30  Notaoverleg  Veteranen    
 • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)    
 • 03-07-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg  MIVD    
 • 03-07-2019 13.30 - 15.30  Algemeen overleg  IMG/IGK  
 • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019                
 • 21-08-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensie raad van 28 en 29 augustus    
 • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS)   
 • 12-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële
Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019        
 • 31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
 • 14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 28-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Ongeplande activiteiten:
 • Algemeen overleg  IT Defensie
 • Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties
 • Algemeen overleg Personeel Defensie

Plenaire activiteiten:
 • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (dertig-ledendebat; Kerstens)
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens)
 • Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie (Kerstens)
 • Dertigledendebat over Afghaanse tolken (Belhaj)
 • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
14
Gesprek met de vaste commissie voor Defensie van de Bondsdag van Duitsland

Details

De staf zal onder de woordvoerders inventariseren of in de week van 26 augustus 2019 een mogelijkheid kan worden gevonden om de vaste commissie voor Defensie van de Duitse Bondsdag te ontvangen voor een gesprek.