Debat geweest
18 april 2019 | 16:00 - 19:00
Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid (is verplaatst naar 16 mei 2019)

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid (is verplaatst naar 16 mei 2019)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 18 april 2019

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

6
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda over aandacht voor individuele zaken en de zorgen die er zijn rondom uitleveringen aan Rwanda

Te behandelen: