Debat geweest
18 april 2019 | 10:30 - 11:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering vc SZW - 18 april 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering vc SZW - 18 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek om inbrengtermijn initiatiefvoorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) alsnog vast te stellen op 15 mei 2019.

Te behandelen: