Gesprek : Voorzitter VNG-commissie Bestuur en Veiligheid over het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen

De vergadering is geweest

18 april 2019
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

  • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
  • V.A. Bergkamp (D66)
  • Voorzitter
    P.H. van Meenen (D66)
  • M. van Nispen (SP)
  • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)

Agendapunten

  1. 1

    Gesprek met voorzitter VNG-commissie Bestuur en Veiligheid over het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen

  2. 2

    Voorhang ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen

    Te behandelen:

    Loading data