Algemeen overleg

Medische preventie

Algemeen overleg: "Medische preventie"Deze vergadering is geweest
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg - Medische preventie - 18 april 2019 - 14.30-17.30 uur - agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2019, over Medische preventie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
15
Reactie op verzoek commissie over een nadere duiding en oordeel over de aangehouden gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid

Te behandelen:

26
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht dat drie kinderen onder de vier jaar op een crèche in Den Haag zijn besmet met mazelen

Te behandelen:

28
Reactie op verzoek commissie inzake toezending van onderzoeksopzet met betrekking tot de aangenomen motie van het lid Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te verhogen (Kamerstuk 32793-359)

Te behandelen: